Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Esimieskoulutus – haastavat tilanteet esimiestyössä (2 pv)

Esimiestyöhön sisältyy paljon erilaisia ja erisävyisiä vuorovaikutustilanteita, jotka joskus saattavat tuntua uuvuttavilta ja jopa mahdottomilta.
 
Esimiehen ja keskijohdon työssä jaksamista ylläpidetään tiedostamalla omat voimavarat ja valmistautumalla erilaisiin haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen, sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen.
 
Esimiehet eivät kuitenkaan aina osaa informoida ja puhua työntekijöille asioista. Kun työntekijät purnaavat, esimiehet eivät löydä keinoja ratkaista tilannetta, vaan sulkeutuvat helposti huoneisiinsa tai vetoavat omiin kiireisiinsä. Kannustaminen ja kiitokset saattavat myös kiireen varjolla unohtua. Koulutuksessa käsitellään taitoja miten näistä haastavista tilanteista selvitään.
 
Koulutus soveltuu erityisesti esimiehille joilla on kokemusta esimiestyöstä, sekä jatkokoulutukseksi Uusi esimies – koulutuksen käyneille.
 

Kouluttaja
Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Jukka Kataja, Easy Living Oy
VTM, psykoterapeutti Merja Vuorinen, Easy Living Oy
 

OHJELMA
Koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00 molempina päivinä
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

1. päivä

Mitä virkaa esimiehellä?

Esimiestyön tehtäväkentän hahmotus
Millainen on hyvä ja valmentava esimies
Oman vahvan esimiesroolin rakentaminen: roolinvaihdokset

Valmistautuminen haasteellisiin tilanteisiin

Tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa haastavia tilanteita
Ennakointi
Stressin kohtaaminen ja sen hallinta
Erilaisuuden kohtaaminen
Erilaiset ihmiset johdettavina
Onko olemassa hankalia ihmisiä?
Haasteellisten tilanteiden valmistautumisen portaat

Ratkaisun avaimia

Konfliktit työntekijöiden välillä
Konfliktit työntekijöiden ja esimiesten välillä
Muutostilanteet
Omien epäonnistumisten myöntäminen
Luvattomat poissaolot
Ylentäminen ja vastuun vähentäminen
Palkankorotuspyynnöt
Siirrot ja työnkierto
Juorut ja loukkaukset
Uupuminen ja väsyminen
Puuttuminen: varhaisen puuttumisen malli

—-

2. päivä

Haasteena jaksaminen

Esimiehen oma jaksaminen
Työntekijän jaksaminen
Työntekijän henkilökohtainen kriisi
Mistä nähdään että voimavarat ovat
vähäiset?
Kokonaisvaltainen mittaaminen ja arviointi
Oma kunto (henkinen ja fyysinen)
Voimavarat kuntoon
Miten olla ”aina” innostava ja toiveikas?

Johtamisfilosofian raamit

Omat menestystekijät ja käyttäytymismallit
Kehittämisen suunnat
”Antaa olla” -alueet

Tulevaisuuden haasteet

Hiljainen tieto ja sen jääminen yrityksen käyttöön
Asiantuntijuuden johtaminen
Ikäjohtaminen: miten johtaa eri ikäisiä?

——————————–

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Aika:
26.-27.03.2020 klo 09.00–16.00

Hinta:
990 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.