Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Kun työ vähenee – irtisanomis- ja lomautustilanteet palkkahallinnossa (1/2 pv)

Koulutuksessa käsitellään työsuhteen päättymiseen ja lomauttamiseen liittyviä kysymyksiä palkkahallinnon näkökulmasta.
 
Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Lomautusajalta kertyy vuosilomaa rajoitetusti, kuinka monta lomapäivää? Miten lomautusaika vaikuttaa lomapalkan laskentaan? Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus on sidottu siihen, onko sairaus alkanut ennen vai jälkeen lomautusilmoituksen. Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?

Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.
Työnantaja saa irtisanoa työntekijän lomautuksen kestäessä. Tällöin työnantajan on maksettava irtisanomisajan palkka. Jos lomautus on yhdenjaksoisesti kestänyt yli 200 kalenteripäivää, ja työntekijä itse irtisanoutuu, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkka. Miten irtisanomisajan palkka lasketaan?
 
Kun työn väheneminen on olennaista ja pysyvää, viimeinen keino on päättää työsuhde irtisanomalla. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan jälkeen. Työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä työsuhteen aikana ansaittuja palkkoja ja työsuhteen päättämisestä maksettavia korvauksia. Mistä palkkaeristä maksetaan ja mistä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja?
 
Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto entiselle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Työnantajan on myös kustannettava työllistämistä edistävää valmennusta ja koulutusta irtisanomalleen työntekijälle. Missä tilanteissa ja kenelle työnantajan on järjestettävä näitä palveluja? Verohallinnon ohje työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotuksesta.
 
Miten rahapalkat, luontoisedut ja korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin? Millä tulolajilla eri palkat ja korvaukset ilmoitetaan ja mitä poikkeustilanteita voi olla?
 
Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.

Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin


OHJELMA

Lomautuksen vaikutus palkkahallintoon
– Vuosiloma
– Päällekkäiset poissaolot, kuten sairaus ja perhevapaat
– Työsuhteen päättyminen lomautusaikana
– Kuinka irtisanomisajan palkka ja korvaus lasketaan

Työsuhteen päättyminen palkkahallinnon näkökulmasta
– Erilaiset työsuhteen päättymistilanteet
– Irtisanomisaika
– Vuosiloma ja vapaat irtisanomisajalta
– Lopputilin laskenta
– Luontoisedut ja henkilökuntaedut työsuhteen päättymistilanteissa

Muita työsuhteen päättymiseen liittyviä kysymyksiä
– Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto
– Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus (TSL 7:13 §)
– Työsuhteen päättymiseen liittyvien korvausten verotus
– Palkkaturva

Sosiaalivakuutusmaksut työsuhteen päättymistilanteissa

Tulorekisteri-ilmoittaminen
– Irtisanomisajan palkka ja korvaukset
– Tukipaketit ja muut taloudelliset etuudet työsuhteen päätyttyä

————————————

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Ajankohta:
27.08.2020 klo 9.00 – 12.00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.