Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa (1 pv)

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!

Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.

Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten menestyt tarjousvertailussa. Käymme läpi miten vältät tarjoajien tavallisimmat virheet.

Kouluttajat:
Varatuomari, asiantuntija Pauliina Karinkanta /
Varatuomari, asiantuntija Annamari Kontio,
PTCServices Oy

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus alkaa klo 9.00
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Hankintalain pääkohdat

– Lain keskeiset asiat ja muutokset 2017
– Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa?
– Mistä saan tietoa käynnistyvistä kilpailutuksista

Miten tarjoaja voi vaikuttaa hankintaan?

– Markkinakartoitukset
– Kysymys-vastaus-vaihe
– Neuvottelumenettely

Tarjouksen tekeminen

Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
– Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen?
– Alihankinta ja ryhmittymät
– Yrityksen poissulkeminen puutuvan soveltuvuuden vuoksi
Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
– Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
– Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
– Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
Vertailuperusteet
– Miten optimoin vertailussa menestymisen?
– Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?
Sopimusehtojen merkitys tarjousvaiheessa
– Julkissektorin vakiosopimusehdot haltuun
– Tarjouspyynnön sopimusehdot vs. yrityksen omat vakioehdot
Vältä sudenkuopat: yleisimmät virheet tarjouksessa

Tarjoajan oikeudet tarjouksen jättämisen jälkeen

– Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
– Miten tarjoukset vertaillaan?
– Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta

Miten haen muutosta

– Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
– Mitä valituksesta voi seurata?
– Liikesalaisuuksien suojaaminen: milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?

———————-

Koulutuspaikka:

Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 01.09.2020

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.