fbpx
Työntekijän poissaolot: vaikutukset ja toimintamahdollisuudet työpaikalla (1/2 pv)
Lakitieto

Edita järjestää nyt koulutuksen:

Työntekijän poissaolot: vaikutukset ja toimintamahdollisuudet työpaikalla (1/2 pv)

370 euroa /hlö + alv 24 %

05.12.2023, Webinaari , Webinaari 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Miten työnantaja täyttää laissa säädettyjä velvoitteita silloin, kun työntekijä on työstä poissa? Voiko poissaolijan kutsua työterveysneuvotteluun tai muutosneuvotteluihin? Miten sairauslomalla tai vuosilomalla olevan työntekijän irtisanomisessa tulee menetellä? Mitä juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon muun muassa sijaisjärjestelyissä? Tuleeko poissaolijalle tarjota mahdollisuus osallistua henkilöstön edustajan valintaan?

Työntekijän eri perusteiset työstä poissaolot, kuten sairauspoissaolot, vuosilomat, perhevapaat ja muut vapaat voivat vaikuttaa työpaikalla toteutettaviin järjestelyihin ja työnantajan velvoitteiden täyttämiseen. Voiko työntekijän poissaolo joissain tapauksissa estää esimerkiksi hänen kuulemisensa ennen mahdollista irtisanomista tai voidaanko poissaoleva työntekijä sivuuttaa valittaessa yhteistoimintaedustajaa tai luottamusvaltuutettua? Työntekijän poissaolo voi vaatia töiden uudelleenjärjestelyä tai sijaisten rekrytointia. Mitä on otettava huomioon sisäisiä järjestelyjä toteutettaessa ja mahdollisia sijaisia palkattaessa?

Tässä tiiviissä webinaarikoulutuksessa keskitytään työntekijän poissaolojen vaikutuksiin työpaikalla työoikeuden laaja-alaisen ja kokeneen asiantuntijan OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetojan ja asianajaja Jarkko Pehkosen johdolla.

Koulutus kuuluu Sairauspoissaolot, lomat ja vapaat – juridiikka ja käytäntö -koulutussarjaan. Voit osallistua tähän yksittäiseen webinaarikoulutukseen tai edullisesti koko sarjaan.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Estääkö työntekijän poissaolo työterveysneuvottelun toteuttamisen tai työntekijän kuulemisen ennen irtisanomista? Voidaanko poissaolevalle työntekijälle antaa varoitus?
– Miten työnantajan tulee ottaa huomioon työstä poissaolevan työntekijän paluu työn järjestelyissä? Miten tehtäviä voidaan järjestellä ennen paluuta?
– Sijaisen palkkaaminen: mitä on syytä huomioida määräaikaista sopimusta solmittaessa?
– Jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut: miten otetaan huomioon poissaolevat työntekijät ja kuka heitä mahdollisesti edustaa? Entä, jos poissa onkin henkilöstön edustaja?
– Työstä poissaolevan työntekijän mahdollisuus ja oikeus osallistua eri henkilöstön edustajien valintaan
– Miten sairauslomalla tai vuosilomalla olevan työntekijän irtisanomisessa tulee menetellä?
– Voiko poissaolevan työntekijän lomauttaa tai osa-aikaistaa?


Kenelle?
– Esihenkilöille
– Henkilöstöjohtajille
– Henkilöstöpäällikköille
– HR-asiantuntijoille
– Palkkahallinnon asiantuntijoille
– Työoikeusjuristeille
– Henkilöstöjuristeille
– Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille


Kouluttajat
Jaana Paanetoja
, OTT, varatuomari, dosentti
Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Jarkko Pehkonen, asianajaja, VT, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy
Jarkko Pehkosella on laaja-alainen kokemus työoikeuteen liittyvässä neuvonta- ja neuvottelutoiminnasta. Hän on hoitanut paljon erityyppisiä työ- ja virkasuhteeseen liittyviä oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa, työtuomioistuimessa ja hallintotuomioistuimissa.OHJELMA

09:00 Tervetuloa webinaariin!

09:05 Sallitut ja kielletyt järjestelyt:
– Poissaolevan työntekijän oma työsuhde
– Työpaikalla toteutettavat järjestelyt ennen työntekijän paluuta
– Poissaolon aikaiset työjärjestelyt

10.20 Tauko

10.30 Ohjelma jatkuu
– Poissaolevan työntekijän kuuleminen, osallistuminen työterveysneuvotteluun, varhaisen tuen prosessiin jne.
– Poissaolon vaikutus jatkuvaan vuoropuheluun ja muutosneuvotteluihin
– Oikeus osallistua henkilöstön edustajien valintaan

12:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Ajankohta:
5.12.2023, klo 09:00-12:00

Hinta:
370 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 260 euroa + alv 24 % / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.