fbpx
Työsopimuksen päättäminen (3 h)
HR ja henkilöstöhallinto , Johtaminen , Lakitieto , Verkkokoulutukset , Webinaarit

järjestää nyt koulutuksen:

Työsopimuksen päättäminen (3 h)

397 euroa /hlö + alv 24 %

30.11.2023, Etäkoulutus klo 9-12 , Etäkoulutus 20 marraskuun, 2023 Sampo Korppoo

(4.6)
 • - "Arvostan, että asiasta puhuttiin ymmärrettävästi eikä käytetty lakimiesjargonia."

 • - "Hyvä kokonaisuus."

 • - "Erinomainen kouluttaja."

  HUOM. Koulutuksen päivämäärä on muuttunut!
  Uusi ajankohta on to 30.11.2023 klo 9-12.


  Työkalupakki työsuhteiden päättämistilanteisiin

  Työsopimuslainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista ja se suojaa vahvasti työntekijää. Virhe työsopimuksen päättämisessä voi johtaa merkittävään työnantajan korvausvelvollisuuteen. Sen vuoksi työnantajan on tärkeää tuntea työsuhdelainsäädäntö hyvin ja välttää näin riski lain rikkomisesta ja siitä johtuvasta korvausvastuusta.

  Työnantajan edustajille ja esihenkilöille soveltuvassa koulutuksessa pääset perehtymään käytännönläheisesti ja kattavasti työsopimusten päättämiseen ja niihin liittyviin ongelmatilanteisiin.

  Työsopimuksen päättäminen -koulutuksessa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
  – Milloin työntekijä voidaan irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella?
  – Milloin työnantajalla on taloudellis-tuotannollinen irtisanomisperuste?
  – Milloin työsopimus voidaan purkaa koeajalla?
  – Mitä menettelyjä työsopimuksen päättämisessä tulee noudattaa?
  – Mitä seuraa, jos lain vaatimaa menettelyä ei ole noudatettu?
  – Voidaanko työsuhde päättää työpaikkakiusaamisen vuoksi?
  – Voidaanko työsuhde päättää sairauspoissaolojen vuoksi?
  – Voidaanko työsuhde päättää työntekijän alisuoriutumisen perusteella?
  – Miten työnantajan tulee menetellä, jotta työsopimuksen päättäminen ei riitaudu myöhemmin?
  – Miten voidaan menetellä ongelmatilanteessa, jos irtisanomisperuste on epävarma?
  – Kuinka laaditaan pätevä työsuhteen päättämissopimus?

  Koulutuksessa käsittelemme yksityiskohtaisesti erilaiset työsopimuksen päättämistilanteet, kuten
  – henkilöön liittyvä irtisanominen,
  – taloudellis-tuotannollinen irtisanominen,
  – lomauttaminen,
  – työsopimuksen purkaminen,
  – koeaikapurku sekä
  – työsopimuksen päättäminen sopimuksella.

  Perehdymme työsopimuksen päättämistilanteisiin käytännönläheisesti työnantajan näkökulmasta. Erityisesti huomioimme päättämiseen liittyvät ongelmatilanteet. Saat kattavat ohjeet lainmukaisten päättämismenettelyjen noudattamiseen sekä ongelma- ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.


  Kenelle
  Koulutus on tarkoitettu erityisesti yritysten työsuhdeasioista vastaaville, kuten henkilöstöjohtajille, esihenkilöille ja omistajayrittäjille.
  – Koulutus soveltuu sekä suurten että pienten yritysten henkilöstövastaaville.
  – Koulutuksessa käsittelemme perustietoja, jotka jokaisen henkilöstöasioista vastaavan on tarpeen hallita. Lisäksi käsittelemme työsuhteiden päättämistilanteiden erityiskysymyksiä.


  Hyödyt
  – Opit ottamaan huomioon työsopimuslainsäädännön säännökset esihenkilön ja työnantajan edustajan näkökulmasta.
  – Opit välttämään työsopimuksen päättämiseen liittyvät riskit.
  – Saat käytännönläheisiä ohjeita työsopimuksen päättämistilanteita ja ongelmien ratkaisutilanteita varten.


  Kouluttaja

  Petri Nevalainen, laki- ja sopimusasioiden asiantuntija, Työsopimuksen päättäminen -kouluttaja

  Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen. Hän työskentelee päivittäin yritysten työoikeudellisten asioiden parissa.
  Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

  Palautetta aikaisemmista koulutuksista:
  – ”Arvostan, että asiasta puhuttiin ymmärrettävästi eikä käytetty lakimiesjargonia.”
  – ”Hyvä kokonaisuus.”
  – ”Erinomainen kouluttaja.”

  Katso myös tämä koulutus:
  Kuinka parhaiten hoidetaan vähennystarve yhtiössä? (2 h) 13.12.2023, Etäkoulutus


  Aikataulu

  8:45 Tervetuloa linjoille
  9:00 Koulutus alkaa
  – pidämme lyhyen tauon koulutuksen puolivälissä
  12:00 Koulutus päättyy

  Ohjelma

  Johdatus työsopimuksen päättämiseen
  – Työsopimusten päättämistavat ja -tilanteet
  – Irtisanominen ja purkaminen
  – Irtisanomisaika ja siitä sopiminen
  – Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seuraukset

  Henkilöperusteinen irtisanominen ja purkaminen
  – Sallitut irtisanomisperusteet
  – Varoitusmenettely
  – Muun työn tarjoamisvelvollisuus
  – Haastavat irtisanomistilanteet: sairauspoissaolot ja työntekijän alisuoriutuminen
  – Milloin ja miten työsopimus voidaan purkaa?
  – Koeaikapurku

  Työsopimuksen päättämiseen liittyvien riitojen ratkaisu
  – Mitkä seikat vaikuttavat työnantajan asemaan riitaprosessissa?
  – Miten työnantaja voi ennalta varautua mahdolliseen riitautumiseen?

  Tauko

  Kollektiiviperusteinen irtisanominen
  – Milloin työnantajalla on taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä irtisanomisperuste?
  – Muun työn tarjoamisvelvollisuus
  – Koulutusvelvollisuus
  – Irtisanottavan valitseminen ja työvoiman vähentämisjärjestys
  – Takaisinottovelvollisuus

  Lomauttaminen
  – Milloin työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi?
  – Lomautusmenettely
  – Lomautuksen aikana ilmenevän työn tarjoaminen työntekijälle
  – Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana

  Yhteistoimintamenettelyt
  – Neuvottelujen käynnistäminen ja neuvotteluprosessi

  Päättämissopimukset
  – Mikä on päättämissopimus ja mihin sitä käytetään?
  – Mistä voidaan sopia?
  – Mitä on huomioitava päätettäessä työsopimusta sopimalla?

  Aikaa kysymyksille


  Koulutuspaikka:
  Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme tauon sopivassa kohdassa. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana chatissa. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sähköpostiisi ennen koulutusta.

  Ajankohta:
  torstai 30.11.2023 klo 9-12

  Hinta:
  397 euroa / hlö (+ alv 24 %)
  – sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.

  Ryhmäetuhinta:
  357 euroa /hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa,
  297 euroa /hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampia osallistujia


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.