Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Työsuojelun syventävä koulutus, asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv)

Tähän koulutukseen voi osallistua myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä.

Työsuojelun syventävä koulutuksessa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla.

Tavoite:
Osallistuja

– Tuntee tietotyön kuormitustekijät ja tietoergonomian parantamisen keinoja
– Tietää asiantuntijatyön psykososiaaliset kuormitustekijät
– Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit
– Ymmärtää työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden syyt ja ennaltaehkäisyn keinot
– Osaa toimia työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteessa
– Tuntee lakisääteisen työterveyshuollon sisällön sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa
– Ymmärtää työsuojelun käytännöt etä- ja mobiilityössä sekä ulkomaan matkustamisessa
– Ymmärtää työyhteisöviestinnän ja sosiaalisen median käytön työsuojelun näkökulmasta

 

Kohderyhmä:
Työsuojeluvaltuutetut, -varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esihenkilöt ja kaikki asiantuntijatyötä tekevät


Koulutuksen sisältö:

Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija ja toimistotyössä
– Asiantuntija- ja toimistotyön haasteet työsuojelun kannalta

Tietotyö ja tietoergonomia
– Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
– Tietoergonomian parantaminen
– Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

Psykososiaalinen kuormitus asiantuntijatyössä
– Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
– Stressi ja työuupumus
– Ajanhallinta asiantuntijatyössä

Työyhteisötaidot
– Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
– Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
– Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
– Työterveyshuollon sisältö
– Työpaikkaselvitys
– Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
– Tiedonantovelvollisuudet

Etätyö ja mobiilityö
– Etätyöstä sopiminen ja vinkkejä onnistumiseen
– Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
– Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

Työmatka ulkomailla
– Ulkomaan työmatkan suunnittelu
– Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
– Riskien hallinta ja kuormitustekijät

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä
– Toimiva työyhteisöviestintä
– Työnantajan vastuu viestinnässä
– Sosiaalisen median käyttö työssä
– Somen psykososiaalinen kuormittavuus

Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:
Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, 90100 Oulu

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.
Jos osallistut koulutukseen verkon välityksellä, saat koulutusaamuna sähköpostiin linkin, jonka avulla voit liittyä webinaariin.

Ajankohta:
15.11.2023, klo 8.30-16.00 (aamukahvi tarjolla koulutustilassa klo 8.00-8.30)

Lähikoulutuksen hinta:
495 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki koulutuspäivän tarjoilut.

Webinaarin hinta:
475 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Työsuojelun syventävä koulutus, asiantuntija- ja toimistotyö (1 pv) -koulutukseen 15.11.2023, Radisson Blu Hotel, Oulu
Hlö(ä)