Edita järjestää nyt koulutuksen:

Uusi rakentamislaki ja MRL:n muutoksia (1/2 pv)

Rakentamisen sääntely uudistuu. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta työstettiin pitkään. Keväällä 2022 kuitenkin päätettiin, että rakentamista ja maankäyttöä koskeva sääntely erotetaan omiin lakeihinsa.

Tänä vuonna eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi, joka tulisi sisältämään rakentamista koskevan sääntelyn. Samalla esitetään maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jolla lakiin sisällytettäisiin alueidenkäytön digitalisoimisessa tarvittavat säännökset. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki voisi tulla voimaan 1.1.2024. Uuden maankäyttölain valmistelu siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Alueidenkäyttöä koskevien säännösten valmistelu siirtyisi näin seuraavalle hallituskaudelle.
Ehdotus hallituksen esitykseksi uudesta rakentamislaista julkistetaan huhtikuun alussa.

Millainen on uuden rakentamislain sisältö ja rakenne? Miten kestävää, vähähiilistä rakentamista edistetään? Mikä muuttuu lupajärjestelmissä: miten tietomallipohjaisuus vaikuttaa lupaprosessiin rakentamisessa ja kaavoituksessa? Miten uudistukset vaikuttavat kuntiin, muihin maanomistajiin ja rakennuttajiin? Mikä muuttuu rakentamisen vastuissa?

Entä millaisia haasteita tulee jatkossa ratkoa maankäytön ja rakentamisen rajapinnalla?

Uusi rakentamislaki ja MRL:n muutoksia -webinaarikoulutus käy dialogisella otteella läpi tärkeimmät uudistukset ja niiden vaikutukset. Koulutuksessa aiheesta alustavat ja keskustelevat talousoikeuden professori Ari Ekroos, ympäristöministeriön Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö Kirsi Martinkauppi, RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi sekä Suomen kuntaliitosta erityisasiantuntija Paula Mäenpää ja kehittämispäällikkö Anne Jarva.

Koulutus kuuluu Maankäytön webinaarisarjaan.

Osallistu edullisesti koko sarjaan tai valitse webinaareista itseäsi kiinnostavat.


Kenelle?
Koulutus on suunnattu:
– ympäristöjuristeille
– maankäyttöpäälliköille
– ympäristöpuolen virkamiehille
– kuntapäättäjille
– ympäristö- ja rakentamispuolen asiantuntijoille laajasti.


Kouluttajat:
Ari Ekroos
, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos
Ari Ekroos on osallistunut mm. maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely laajasti ymmärrettynä, jolloin siihen kuuluu ylikansallisen sääntelyn (ilmastonmuutossopimus/Kioto ja EU:n ilmastosääntely päästökauppoineen ja muine toimineen) ja ohjauksen lisäksi kansallinen lainsäädäntö mukaan lukien perinteinen ympäristöoikeudellinen normisto.

Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriön Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö, ympäristöministeriö

Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli ry

Paula Mäenpää, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Anne Jarva, Suomen kuntaliiton kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto ryOHJELMA

8.45 Webinaariympäristö avautuu

9.00 Tervetuloa!

9.05 Kokonaisuudistuksesta rakentamislakiin
Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

9.10 Uuden rakentamislain kokonaisuus
– Tärkeimmät muutokset ja lainsäädäntötekninen tarkastelu
Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos, Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö, ympäristöministeriö ja Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

9.30 Luvitusta koskevat muutokset ja tietomallipohjainen lupajärjestelmä
Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos, Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö, ympäristöministeriö ja Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

9.50 Tauko

10.00 Kestävä rakentaminen (vähähiilisyys ja elinkaari)
Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos, Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö, ympäristöministeriö ja Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

10.20 Kommenttipuheenvuorot
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli ry ja Paula Mäenpää, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

10.40 Kaavadigi – uudet säädökset alueidenkäytön digitaalisuudesta
Anne Jarva, kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus, Kuntaliitto

10.50 Paneelikeskustelu: Ei tullut takkia, mikä tuli?
– Yhdestä laista kahdeksi tai useammaksi: miten kokonaisuus toimii?
– Millä tulokulmalla ensi vaalikaudella lähdetään ratkaisemaan rakentamisen ja maankäytön sääntelykokonaisuutta?
Paneelissa aiheesta debatoivat: Kirsi Martinkauppi, Anne Jarva, Mikko Somersalmi ja Ari Ekroos

11.20 Koonti ja loppukeskustelu

11.30 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
8.6.2022 9:00-11:30

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 210 euroa /hlö + alv 24 %.
6-10 osallistujaa: 190 euroa /hlö + alv 24 %.

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.