Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Uusi työaikalaki – työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtelevat työajat (1 pv)

Käsittelemme koulutuksessa uuden työaikalain ja sen muutosten vaikutusta palkkahallintoon.

Työaikalaissa rajoitetaan enimmäistyöaikoja ja säädetään lepoajoista. Mitä muutoksia säännöllisen työajan järjestämiseen ja lepoaikoihin tuli? Kuka kuuluu työaikalain soveltamispiiriin? Miten työajan määritelmään muuttui?

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia ns. joustotyöajasta, jossa vähintään puolet työajan sijoittamisesta ja työntekopaikasta on työntekijän päätettävissä. Miten työaika rekisteröidään, kun sitä tarvitaan vuosilomapalkan laskemista varten?

Liukuvan työajan järjestämiseen tuli sekä uusia joustoja että rajoitteita.

Työaikapankkia koskevat säännökset on otettu työaikalakiin. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava muun muassa siitä, mitä eriä pankkiin voidaan säästää ja miten säästettyä aikaa pidetään vapaana. Työaikapankista voidaan sopia työpaikoilla työnantajan ja henkilöstön kesken.

Työaikalain mukaan maksettavia korvauksia ovat lisä- ja ylityökorvaukset, varallaolokorvaus, sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Ennen kuin voidaan määritellä ylityötunnit, pitää olla selvillä säännöllinen työaika ja lisätyö. Työaikalaissa on yksiselitteisesti määritelty säännöllinen työaika sekä lisä- ja ylityö. Tuliko lisä- ja ylityön laskentaan muutoksia?

Viikkolevon määrittely ja viikkolepokorvauksen laskenta muuttui uuden lain myötä. Viikkolepo määräytyy jatkossa seitsemän päivän jaksoissa.

Uudessa laissa säädetään työajan enimmäismäärästä ja vanhat ylityökiintiöt poistuvat. Työajan enimmäismäärä lasketaan neljän kuukauden ajanjaksolta.

Lain esitöissä ei ole kerrottu, miten 7 päivän jakso tai neljän kuukauden ajanjakso käytännössä määräytyy. Sitäkään ei ole kerrottu, mitä ajankäyttöä työajan enimmäismäärässä pitää ottaa huomioon. Koulutuksessa käsitellään, mitä pitää ottaa huomioon viikkolevon ja työajan enimmäismäärän määrittelyssä.

Koulutuksessa kerrotaan myös vaihtelevaa työaikaa koskevista lakimuutoksista. Näitä sopimuksia kutsutaan nollatuntisopimuksiksi ja työntekijöitä kutsuttaessa työhön tuleviksi tai keikkatyöntekijöiksi.

Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin.

OHJELMA
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Uusi työaikalaki
– Voimaantulo
– Siirtymäsäännökset

Työaika
– Työajaksi luettava aika
– Varallaolo, päivystys, hätätyö
– Säännöllisen työajan järjestäminen ja paikallinen sopiminen
– Joustotyöaika
– Liukuva työaika
– Työaikapankki
– Lisä- ja ylityön laskenta ja korvaaminen
– Ylityön korvaaminen liukuvassa työajassa
– Sunnuntaityö- ja viikkovapaakorvaus
– Korvauksien antaminen vapaa-aikana

——————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
25.02.2020 klo 9.00–16.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.