Edita järjestää nyt koulutuksen:

Ympäristölainsäädäntö uudistuu: luonnonsuojelulaki ja ilmastolaki (2 h)

Millaisia muutoksia luonnonsuojelulakiin on tulossa? Millä keinoilla uusi ilmastolaki tähtää hiilineutraalisuus- ja päästövähennystavoitteisiin? Miten uudistukset vaikuttavat elinkeinoelämään ja muihin toimijoihin?

Tässä koulutuksessa käydään läpi kahta ajankohtaista lakiuudistusta: ilmastolain ja luonnonsuojelulain uudistusta – sekä lainsäätäjän että toimijoiden näkökulmasta.

Suomen luonnon monimuotoisuus on uhattuna. Tästä syystä 20 vuotta vanha luonnonsuojelulaki uudistetaan. Hallitus antoi toukokuussa 2022 esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi, jolla pyritään parantamaan lajien ja luontotyyppien suojelua sekä tehostamaan niiden seurantaa. Lailla lisätään myös kannustimia monimuotoisuuden suojeluun ja luonnon kestävään käyttöön.

Uusina avauksina lakiin ehdotetaan muun muassa luontotyyppien suojelukeinojen laajentamista, luontotiedon aseman vahvistamista, ekologisen kompensaation hyödyntämistä sekä ilmastonmuutoksen tunnistamista osana monimuotoisuuden turvaamista. Luonnonsuojelulain uudistusta ympäristöministeriössä vetävä lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio avaa koulutuksessa tarkemmin lakiuudistuksen sisältöä ja keinovalikoimaa, joilla lain tavoitteisiin pyritään.

Eduskunta hyväksyi uuden ilmastolain toukokuussa 2022. Lain tehtävänä on toteuttaa Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Lakiin lisättiin myös uudet päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040, ja nykyistä 2050 päästövähennystavoitetta päivitettiin. Lisäksi laki laajenee koskemaan maankäyttösektoria ja lakiin lisätään nielujen vahvistamista koskeva tavoite.

Ympäristöministeriön hallitussihteeri Outi Kumpuvaara avaa koulutuksessa uudistuvaa ilmastosääntelyä ja sen vaikutuksia.

ACTS:n johtava asiantuntija Satu Räsänen kommentoi alustuksia ja keskustelee alustajien kanssa uudistusten vaikutuksista elinkeinoelämälle.

Tervetuloa päivittämään tietosi luonnonsuojelulain ja ilmastolain uudistuksista sekä niiden vaikutuksista!

Kysy ennakkoon tai koulutuksen aikana!
Voit lähettää Eennakkokysymyksiä kouluttajille. Webinaarin aikana voit esittää kouluttajille kysymyksiä ja kommentteja chatissa.

Ympäristöoikeuden webinaarisarja
Koulutus kuuluu Ympäristöoikeuden webinaarisarjaan, jonka muissa osissa käsitellään tulevaa TOVA-lainsäädäntöä, teollisuuspäästödirektiiviä ja ympäristöoikeuden tuoretta oikeuskäytäntöä. Voit osallistua tähän yksittäiseen koulutukseen tai edullisesti koko sarjaan.


Kenelle?
Webinaari on suunnattu ympäristöoikeuteen erikoistuneille juristeille, ympäristöpäälliköille, ympäristöinsinööreille, ympäristöasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille ympäristöasioiden ja kiertotalouden parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille.


Kouluttajat
Satu Räsänen
, johtava asiantuntija, ACTS
Satu Räsänen toimii konsulttiyhtiö ACTS:n ympäristölainsäädännöstä vastaavana johtavana asiantuntijana sekä yhtiön toimitusjohtajana. ACTS tarjoaa kotimaisen ja EU:n ympäristölainsäädännön ja -politiikan seurannan ja vaikutusarvioinnin palveluita yrityksille ja muille organisaatioille. Ennen ACTS:ia Satu Räsänen toimi pitkään lainvalmistelutehtävissä ympäristöministeriössä sekä yritysten ympäristölainsäädännöstä vastaavana johtavana asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitto ry:ssä.

Outi Kumpuvaara, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

Pasi Kallio, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriöOHJELMA

12.45 Webinaariympäristö avautuu

13.00 Tervetuloa koulutukseen!

13.05 Uudistuva luonnonsuojelulaki: tavoitteet, sisältö ja vaikutukset

14.05 Uudistuva ilmastolaki: tavoitteet, sisältö ja vaikutukset

14.50 Aikaa osallistujakysymysten käsittelylle

15.00 Webinaarikoulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
4.10.2022

Hinta:
250 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 210 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 190 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.