fbpx

Koulutusvinkin verkkopalvelun käyttöehdot

1.Yleistä

Ratekoulutuksen verkkopalvelu on Ratekoulutus Oy:n (jäljempänä ”Ratekoulutus”) tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.ratekoulutus.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”).Näitä käyttöehtoja sovelletaan Ratekoulutuksen ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelua voi käyttää veloituksetta käyttörajaan saakka.

Ratekoulutus oy vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Ratekoulutus tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Ratekoulutusilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Ratekoulutus pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

4. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

5. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Palvelun käyttörajalaskuri perustuu evästeisiin ja/tai selaimen paikalliseen tietovarastoon.

6. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

7. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

RATEKOULUTUKSIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 20.03.2013