fbpx
Terveydentila & työsopimuksen päättäminen (1/2 pv)
HR Human Resources , Johtaminen ja esimiestaidot , Johtaminen ja esimiestyö , Lakitieto

Edita järjestää nyt koulutuksen:

Terveydentila & työsopimuksen päättäminen (1/2 pv)

290 euroa /hlö + alv 24 %

08.12.2021, Verkkokoulutus , Verkkokoulutus 28 marraskuun, 2021 Sampo Korppoo

Millä keinoin työkyvyttömyyttä tai erilaisia työpaikan häiriötilanteita voi ennaltaehkäistä? Miten työterveysneuvottelut käytännössä hoidetaan? Koska päihdeohjelma ja hoitoonohjaus ovat pakollisia? Millaisin henkilöstöjärjestelyin työkyvyn alenemiseen voidaan vastata? Millainen on työterveyshuollon rooli esihenkilöiden tukena? Mitä sairausperusteiselta irtisanomiselta edellytetään? Mikä on terveydenhuollon rooli rekisterinpitäjänä? Millainen on henkilötietoja käsittelevän henkilöpiiri?

Hyvällä työkyvyn johtamisella työnantaja voi ennakoivasti vaikuttaa työkyvyttömyyden haasteisiin ja työkyvyttömyydestä johtuviin kustannuksiin. Koulutus auttaa hahmottamaan, millaisilla työkaluilla ja keinoilla työkykyä voidaan tukea jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi avataan työterveyshuollon ja työnantajan välistä vastuunjakoa ja rooleja.

Webinaarissa pureudutaan myös työkyvyn alentumiseen ja siihen, millaisia henkilöstöjärjestelyjä se voi edellyttää. Tai milloin terveydentilan ja työkyvyn aleneminen voi johtaa työsopimuksen päättämiseen. Webinaarin lopulla tarkastellaan vielä tietosuojakysymyksiä terveystietoihin liittyen.

Koulutus on osa Terveydentila ja työkyky työsuhteessa: tietopaketti työpaikkojen arkeen -webinaarisarjaa, joka koostuu seuraavista osista:
Oikeus vai velvollisuus sairauspoissaoloon? 7.10.
Työkyvyn selvittäminen & ylläpito 9.11.
Terveydentila & työsopimuksen päättäminen 8.12.

Voit osallistua koko sarjaan täältä.


Kenelle?
– HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille
– esimiehille
– luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille
– työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille
– työoikeuslakimiehille
– asianajajille, tuomareille
– työterveyshuollon ammattilaisille


Kouluttajat:
Jaana Paanetoja
, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Minna Pihlajamäki, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Leena Alapuranen, OTL, CIPP/E, Senior Legal Counsel
OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.OHJELMA

.00 Tervetuloa webinaariin!

9.05 Häiriöiden ennaltaehkäisy ja päättämistä edeltävät toimenpiteet
– Erilaisten signaalien viesti ja varhainen tuki
– Työnantajan edustajien tarkkailuvelvoitteet, työkaverin toimintavelvollisuus?
– Päihdeohjelma ja hoitoonohjaus
○ Milloin pakollisia, mitä hyvä ottaa huomioon laadinnassa ja soveltamisessa?

– Työterveysneuvottelut
○ Milloin, miksi, miten ja missä?
○ Työnantajan toimintavelvollisuuden ja päätösvallan piiriin kuuluvat asiat
○ Työterveyshuollon rooli asiantuntijana

– Miten työterveyshuolto tukee esihenkilöitä

10.15 Työkyvyn alenemisen vaikutus työyhteisöön ja työnantajan toimintaan
– Osa-aikatyö ja työajan lyhentäminen, sisäiset siirrot ja muut henkilöstöjärjestelyt
– Miten työyhteisön muiden jäsenten asema on otettava huomioon?
– Työsuhteen jatkuvuuden ylläpitovelvoitteen vaikutus
– Työkyvyttömyyseläkeriskin vaikutus käytännön toimiin
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja & LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

10.50 tauko

11.00 Mihin terveydentilan ja työkyvyn aleneminen voi johtaa?
– Koeaikapurku terveydentilan ongelmien ja alentuneen työkyvyn johdosta?
– Mitä sairausperusteiselta irtisanomiselta edellytetään?
○ Työkyvyn olennainen ja pitkäaikainen aleneminen
○ Oman työn mukautus ja räätälöinti

– Purkaminen työkyvyn alenemisen johdosta
– Työsopimuksen raukeaminen
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja
– Millaista lääketieteellistä arvioita työnantaja voi saada ratkaisunsa tueksi?
LT, Työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

11.45 Työnantajan mahdollisuus saada riittävästi tietoa, tietojen vaihto työnantajan ja työterveyshuollon kesken

– Tietoja käsittelevän henkilöpiiri, työntekijän oikeus saada itseä koskevat tiedot
– Kuinka kauan tietoja tulee säilyttää? Kanneajat?
OTL, CIPP/E, Senior legal counsel Leena Alapuranen

12.15 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
08.12.2021 09:00-12:15

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 220 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 170 euroa + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -15 % koodilla JULKINEN
Edilex-käyttäjän etuhinta -15 % koodilla EDILEX
Credita-käyttäjän etuhinta -15 % koodilla CREDITA
Lakimiesliiton jäsenetu -20 % koodilla LAKIMIESLIITTO

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.